Електроний посібник з
дисципліни "Мікропроцесорні системи"
 
Дипломный проект
 
  Якщо припустити, що об'єкт керування відомий, тобто, визначені виконавчі механізми та засоби комутації енергії до них, обрані відповідні датчики, визначені зовнішні зв'язки, сформульовані необхідні вимоги до алгоритмів керування й параметрів регулювання, то залишається створити або розробити самий ПК. За своєю суттю ПК є пристроєм перетворення вхідної інформації у вихідну. Але оскільки вхідні і вихідні сигнали неоднакові, при розробці необхідно застосовувати різні елементи і пристрої як аналогові, так і дискретні.
  Дискретні способи перетворення сигналів мають декілька безперечних переваг. Насамперед, це велика точність перетворення, висока перешкодозахищеність і загальна надійність як способів перетворення, так і пристроїв, що їх реалізують. Дискретне перетворення дає реальну можливість використовувати складні алгоритми обробки сигналів з точним цифровим відображенням вхідної й вихідної інформації. Самі пристрої мають відносно низьку вартість. Зазначені переваги такі, що у деяких випадках вигідніше змінити характер вхідних або вихідних сигналів для збереження однорідності функцій перетворення.
  У системах керування, де вхідними й вихідними є дискретні сигнали, побудова самих пристроїв керування найчастіше зводиться до розробки рішень, заснованих на законах логічного керування, описуваних відповідними логічними функціями. До них відносяться пристрої, що реалізують комбінаційне або послідовнісне керування. У першому випадку значення функцій виходів залежать тільки від комбінацій вхідних дискретних сигналів, що розглядаються як аргументи або логічні змінні. У другому випадку вихідні функції формуються також, але з урахуванням стану елементів пам'яті. У класиці дискретної логіки це розглядається як комбінаційні автомати без пам'яті й послідовнісні автомати з пам'яттю.
  Вирішуючи питання дискретизації при реалізації функцій неперервного регулювання, у технічних системах найчастіше використовують аналого- цифрові (АЦП) і цифро-аналогові (ЦАП) перетворювачі. Таким чином вхідні аналогові сигнали перетворюються в послідовності кодів (чисел), які піддаються математичній обробці, а вихідні аналогові сигнали формуються з послідовності кодів (чисел), одержуваних в результаті цієї обробки. За зазначеним  принципом  будуються  контури  неперервного  регулювання,  де потрібно або підтримувати, або змінювати регульовану величину вихідного сигналу відповідно до обраного закону керування. Такі регулятори одержали назву цифрові, а системи - цифрового керування.
1.1. Дискретні або цифрові СК