Електроний посібник з
дисципліни "Мікропроцесорні системи"
 
Дипломный проект
 
                                                         2.2 .Програмно доступні ресурси МК51

  У МК51 використовується гарвардська архітектура, у якої пам'ять програм і даних розділено, тобто мають свої шини адреси й даних.
Структуру пам'яті можна зобразити у вигляді (рис. 2.6). Пам'ять програм розділено на внутрішню (4 Кбайт) і зовнішню (60 Кбайт). При звертанні до молодших 4 К адрес сигнал EA=0 . При  звертанні  до  старших  60 К  адрес сигнал EA=1.
Пам'ять даних також розділено на зовнішню й внутрішню. Внутрішня пам'ять даних у базовій моделі МК51 має розмір 256 байт - 128 байт внутрішнього ОЗП й 128 адрес регістрів спеціальних функцій.
Рис. 2.6. Адресний простір мікроконтролера
  З них молодші 32 адреси визначено за банками регістрів від 00F до 1FH.Осередки з адресами 20Н до 2FH визначено за бітами, що адресуються прямо. Область внутрішнього ОЗП визначена з адреси ООН до 7FH; (рис. 2.7).
  Чотири банки регістрів загального призначення мають по вісім байтів у кожному. При роботі мікропроцесора один з банків вважається робочим (активним). Вибір робочого банку здійснюється програмно, установкою/скиданням двох бітів у регістрі стану програми (PSW). Адресація до робочих регістрів здійснюється символічними іменами R0… R7. Регістри R0 і R1 кожного банку можуть використовуватися для непряморегістрової адресації до 128 осередків внутрішньої пам'яті даних.
  Стекова пам'ять (пам'ять магазинного типу - першим увійшов, останнім вийшов) служить для запам'ятовування проміжних даних при виконанні підпрограм. Адресація до осередків стекової пам'яті здійснюється за допомогою 8-розрядного покажчика стека (SP). Звичайно стекова пам'ять розміщується у внутрішній пам'яті даних (ОЗП), починаючи з адреси 40Н и вище. При увімкненні живлення або за сигналом скидання (RESET) в SP автоматично завантажується код 07Н. При завантаженні стека командами PUSH вміст SP збільшується, а при вивантаженні командами РОР і RET, RETI вміст SP зменшується. Шляхом запису в SP значень від 0 до 127 адресна область стека може бути розміщена в будь-якій області адресного простору РПД.


Рис. 2.7. Структура внутрішньої пам'яті даних
Рис. 2.8. Структура адресного простору регістрів спеціальних функцій
  128 старших адрес внутрішньої пам'яті даних відведені для регістрів спеціальних функцій (РСФ) (рис. 2.8). Призначення регістрів  показано  на рис. 2.8. Усі регістри мають, крім адреси, як осередки внутрішньої пам'яті даних, так і символічні імена. Частина регістрів допускає побітову адресацію. До РСФ можна звертатися як до звичайних осередків РПД. Більш детальне призначення й функціональні характеристики регістрів спеціальних функцій (РСФ) буде розглянуто при вивченні периферійних пристроїв.