Електроний посібник з
дисципліни "Мікропроцесорні системи"
 
Дипломный проект
  Дисципліна «Мікропроцесорна техніка» належить до групи професійно орієнтованих і займає важливе місце у підготовці студениів. Завдання предмету - формування знань з організації архітектури сучасних мікропроцесорів, мікроконтролерів, пам’яті та системи команд, паралельного й послідовного інтерфейсів, режимів тимчасових затримок і переривань, а також набуття навичок розробки алгоритмів і програм керування неперервними і дискретними об’єктами.
  Зміст дисципліни вимагає від студентів знань з вищої математики, алгоритмічних мов й програмування, основ електротехніки і електроніки; забезпечує викладання основ збирання, обробки і передачі інформації, мікропроцесорних та програмних засобів систем керування, курсове та дипломне проектування.