Електроний посібник з
дисципліни "Мікропроцесорні системи"
 
Дипломный проект
                                                             2.4.1. Арифметичні команди

  Арифметичні команди (табл.2.3) забезпечують виконання операцій додавання, віднімання (у т.ч. з урахуванням переносу) над цілочисельними 8-розрядними операндами,  інкрементування й декрементування вмісту регістрів і комірок внутрішньої пам'яті даних, множення й розподіл 8-розрядних цілочисельних операндів.
 
  У таблиці наведено мнемонічне зображення команд, види операцій над операндами, кількість байтів у команді, кількість тактів і умовне зображення операції, здійснюваної мікропроцесором над операндами.
Наприклад, АDD А, R3; додавання вмісту регістру R3 поточного банку з акумулятором, результат міститься в акумулятор і< A >
¬< A > + < R3 > .
   В арифметичних командах використовуються всі види адресації, розглянуті вище.
Як можна побачити з таблиці, арифметичні команди не містять трибайтових команд. Однобайтові команди використовують регістрову й непряморегістрову адресацію,  результат  операції завжди  розміщується  в акумуляторі
АDD А, Rn ; АDD А, @ Ri;  АDDC A, Rn ;
SUBB A, Rn ; SUBB A @ Ri; INC Rn ; DCC @ Ri; INC @ Ri  .
  Команди інкремента й декремента також усі одно байтові. Винятком є команди інкремента й декремента прямоадресованих комірок внутрішньої пам'яті даних, в яких (INC direct) у другому байті команди завжди знаходиться адреса комірок внутрішньої пам'яті даних. Слід зазначити, що якщо адресація до комірки внутрішньої пам'яті даних використовує непряму регістрову адресацію, наприклад INC @ R0, то команда виходить однобайтовою.
  Особливістю системи команд МК51 є наявність команд множення (MUL) і ділення (DIV) цілочисельних 8-розрядних операндів. Команди множення й ділення використовують регістр В. Уміст акумулятора множиться на вміст регістру В и ділиться на вміст регістру В. 16-розрядний результат зберігається в регістрах А и В.