Електроний посібник з
дисципліни "Мікропроцесорні системи"
 
Дипломный проект
                                                         2.4.5. Команди роботи з бітами

  Команди роботи з бітами (табл. 2.7) є відмінною рисою МК51. У деяких описах МК51 говориться про наявність булевого процесора.
  Ці команди встановлюють в 1 (SETB, bit) або скидають у нуль (CLR, bit) прямоадресований біт внутрішньої пам'яті даних, інвертують його значення CPL, bit, виконують операції - логічне «І» і «АБО» (AND і OR) над прапором переносу й прямоадресованим бітом (ANL C, bit), здійснюють пересилання між прапором переносу С і прямоадресованим бітом (MOVC, bit).

                                                                        Контрольні запитання

1. Скільки банків даних містить мікроконтролер МК51?
2. Де розташована стекова пам’ять в МК51?
3. Яку клькість розрядів містить покажчик стекової пам’яті в МК51?
4. Яку кількість регістрів містить банк 0 в МК51?
5. Яка початкова адреса стекової пам’яті в МК51?
6. Який мінімальний об’єм пам’яті даних в МК51?
7. Який  регістр  МК51,  крім  акумулятора,  використовується  в  командах множення і ділення MUL і DIV?
8. Яка команда пересилає інформацію із стека до МК51?
9. Яка команда пересилає інформацію з банка даних до акумулятора?  10.Яка команда пересилає константу до регістру, що знаходиться в банку
даних?
11. Яка команда пересилає інформацію з комірки у комірку, що знаходяться в пам’яті даних?
12. Яка команда пересилає інформацію з зовнішньої пам’яті даних до МК51? 13.Яка команда виконує десяткову корекцію акумулятора?
14. Яка команда збільшує вміст акумулятора?
15. Яка команда виконує циклічний зсув вмісту акумулятора ліворуч? 16.Яка команда виконує скидання вмісту акумулятора?