Електроний посібник з
дисципліни "Мікропроцесорні системи"
 
Дипломный проект
                                                                 6.3. Директиви асемблера

  Ця частина описує директиви Асемблера, які дозволяють керувати процесом компіляції. Повний перелік директив Асемблера займає 65 сторінок, тому в даному розділі наводяться найбільш уживані й необхідні директиви.
ORG VALUE
  Установлює адресу програми. Якщо директива не виконана, адреса за замовчуванням установлюється в 0000.
END VALUE
  Ця директива відзначає кінець програми або підключеного файлу. Вираз, що є наступним за END - додатковий, і якщо існує, то зазначає стартову адресу програми. Вона заноситься у вихідний файл, якщо у вихідному форматі існує тип запису стартової адреси.
LABEL: DB VALUE
  Асемблер поміщає величини в послідовні комірки пам'яті. Якщо після директиви не випливає вираз, один байт резервується й обнуляється. Мітка є необов'язковою.
LABEL: DW   VALUE
  Ця директива поміщає 16-бітні величини у пам’ять. Кілька слів можуть бути задані, якщо  записати кілька виразів через кому. Якщо виразу немає, резервується й обнуляється одне слово. Мітка не є обов'язковою.
LABEL: LONG VALUE
  Ця директива поміщає 32-бітні величини у пам’ять. Кілька слів можуть бути задані, якщо  записати кілька виразів через кому. Якщо виразу немає, резервується й обнуляється одне слово. Мітка не є обов'язковою.
LABEL: DS SIZE,VALUE
  Ця директива резервує фіксоване число байтів, обумовлене величиною
SIZE. Ніякі величини не запам'ятовуються в резервованій області.
LABEL: EQU VALUE
Привласнює імені LABEL значення VALUE. VALUE може бути іншим символом або дозволеним математичним виразом.
LABEL: VAR VALUE
Привласнює імені LABEL значення VALUE, але значення може змінюватися за текстом програми. Ім'я, певно як VAR, не слід перевизначати директивою EQU.
RADIX <значення>
  Відсутність виразу означає повернення до стандартного (що використовується за замовчуванням) режиму (тобто з основою системи числення 10); при цьому мається на увазі, що всі інші системи числення будуть позначатися за допомогою літер B, Q, D або H після константи. Слід зазначити, що при завданні основи системи числення 16 не існує способу опису десяткового або двійкового числа, оскільки як літера D, так і літера B є припустимими шістнадцятковими цифрами.
INCLUDE <ім'я-файлу>.
  Указує асемблеру включити даний файл у процес асемблювання. Імена файлів можуть містити в собі маршрутні імена. Розширення імен повинні задаватися повністю. Вкладене включення файлів не допускається.