Електроний посібник з
дисципліни "Мікропроцесорні системи"
 
Дипломный проект
                                                        6.4. Обчислення під час транслювання

  Поданий далі список містить перелік обчислювальних операцій, припустимих у період асемблювання. Зазначені також рівні їх пріоритетів. Операції, які мають рівень пріоритетів 7, повинні бути виконані в першу чергу. Для зміни порядку виконання обчислювальних операцій можуть використовуватися круглі дужки. Обчислення здійснюються за допомогою 80-і розрядних цілих чисел за винятком операцій піднесення у степінь, в яких використовується 8-і розрядне значення показника степеня. Максимальна кількість незавершених операцій дорівнює 16.