Електроний посібник з
дисципліни "Мікропроцесорні системи"
 
Дипломний проект
  Дисципліна «Мікропроцесорна техніка» належить до групи професійно орієнтованих і займає важливе місце у підготовці студениів. Завдання предмету - формування знань з організації архітектури сучасних мікропроцесорів, мікроконтролерів, пам’яті та системи команд, паралельного й послідовного інтерфейсів, режимів тимчасових затримок і переривань, а також набуття навичок розробки алгоритмів і програм керування неперервними і дискретними об’єктами.
 
  Зміст дисципліни вимагає від студентів знань з вищої математики, алгоритмічних мов й програмування, основ електротехніки і електроніки; забезпечує викладання основ збирання, обробки і передачі інформації, мікропроцесорних та програмних засобів систем керування, курсове та дипломне проектування. Пояснюються основні поняття мікропроцесорної техніки, розглядаються принципи функціонування мікропроцесорних систем, пропонуються методи проектування мікропроцесорних систем на основі мікроконтролерів.
 
  Метою цього курсу є закласти методично правильні основи знань, які необхідні майбутнім спеціалістам-практикам в галузі мікропроцесорної техніки.
 
  Мікропроцесорна техніка - область электроніки, яка на даному етапі найшвидше розвивається. Для успішного оволодіння нею необхідно із самого початку засвоїти сучасні принципи організації мікропроцесорних систем. Засвоєння ключових понять мікропроцесорної техніки - це основне завдання курсу. Успіх при цьому може принести тільки комплексний підхід к проектування апаратних та програмних засобів. Розглядаються особливості систем різних рівнів складності та різноманітного призначення, принципи архітектурних рішень, способи та засоби організації обміну інформацією. Особливу увагу приділено принципам організації персональних комп'ютерів, як найскладніших та найгнучкіших мікропроцесорних систем, які дають можливість рішати найскладніші задачі.